Spis telefonów wewnętrznych - Centrala tel. 83 342 55 98

    Nr wewn.  
Centrala 111
Sekretariat 144
Sekretariat FAX 191
Portiernia 105
BHP i PPOŻ148
Dział Finansowo Księgowy - Główny Księgowy135
Sekcja Planowania Analiz i Kalkulacji130
Sekcja Planowania Analiz i Kalkulacji159
Dział Finansowo Księgowy
- Kierownik
130
Dział Finansowo Księgowy130
Dział Finansowo Księgowy - Kasa 150
Dział Obsługi Odbiorców
- Kierownik
146
Dział Obsługi Odbiorców127
Dział Obsługi Odbiorców 133
Dział Eksploatacji i Utrzymania Ruchu
- Kierownik
158
Dział Eksploatacji i Utrzymania Ruchu121
Dział Eksploatacji i Utrzymania Ruchu125
Dział Eksploatacji i Utrzymania Ruchu153
Dział Eksploatacji i Utrzymania Ruchu - Dyspozycja sieci244
Dział Eksploatacji i Utrzymania Ruchu - Dyspozytor sieci245
Dział Inwestycji
- Kierownik
145
Dział Inwestycji117
Dział Inwestycji153
Informatyk 156
Specjalista ds technicznych115
Dział Ochrony Środowiska134
Dział Ochrony Środowiska155
Sekcja Spraw Pracowniczych
- Kierownik
142
Sekcja Spraw Pracowniczych111
Sekcja Płac151
Sekcja Organizacyjno - Prawna136
Sekcja Organizacyjno - Prawna 141
Dział Elektryczny i Automatyki
- Kierownik
143
Dział Elektryczny i Automatyki - Dyspozycja sieci246
Dział Remontowy
- Kierownik
218
Dział Remontowy 137
Dział Remontowy - narzędziownia 262
Dział Produkcji Ciepła - ciepłownia K-11322
Dział Sieci i Wymiennikowni
- Kierownik
261
Dział Zaopatrzenia i Transportu
- Kierownik
116
Dział Zaopatrzenia i Transportu138
Dział Zaopatrzenia i Transportu - FAX 192
Dział Zaopatrzenia i Transportu - magazyn128
Dział Zaopatrzenia i Transportu - kierowcy160
Związki Zawodowe 157
Dział Produkcji Ciepła
- Kierownik
342-09-15
w. 12
Ciepłownia K-1 centrala342-09-15
Ciepłownia K-1 (AKPiA) 10
Ciepłownia K-1 (Laboratorium) 11
Ciepłownia K-1 (Poziom palacza) 13
Ciepłownia K-1 (Elektrycy)14, 15
Ciepłownia K-1 (Mechanicy) 16
Ciepłownia K-1 (Stacja trafo) 17
Ciepłownia K-1 (Mistrzowie) 18
Ciepłownia K-1 (Operatorzy sprzętu) 19
Ciepłownia K-1 (Skład opału - waga) 22
342-59-40