WŁADZE SPÓŁKI

Zarząd spółki:

  • Prezes Zarządu - Aleksander Kompa

Rada Nadzorcza:

  • Przewodniczący:
    • Maciej Rudnicki
  • Członkowie:
    • Marcin Jadwiszczok
    • Piotr Tutak

Zgromadzenie Wspólników:

  • Obecny skład Zgromadzenia Wspólników jest jednoosobowy i funkcję pełni Prezydent Miasta Białej Podlaskiej - Dariusz Stefaniuk.