WŁADZE SPÓŁKI

Zarząd spółki:

 • Prezes Zarządu - Aleksander Kompa

Rada Nadzorcza:

 • Przewodniczący:
  • Maciej Rudnicki
 • Z-ca Przewodniczącego
  • Grzegorz Cybulski
 • Członkowie:
  • Marcin Jadwiszczok
  • Roman Oszajca
  • Piotr Tutak

Zgromadzenie Wspólników:

 • Obecny skład Zgromadzenia Wspólników jest jednoosobowy i funkcję pełni Prezydent Miasta Białej Podlaskiej - Dariusz Stefaniuk.