INFORMACJE O PRZETARGACH

Uchwała Nr 9/2017 z dnia 2017-07-01. w sprawie: Regulaminu wewnętrznego zamówień niepodlegających ustawie "Prawo zamówień publicznych".
plik typu pdf.gif (259.0 kB)
Regulamin wewnętrzny zamówień niepodlegających ustawie "Prawo zamówień publicznych"
- załącznik do Uchwały nr 9/2017 z dnia 2017-07-01
plik typu pdf.gif (242.8 kB)
  

Data
Numer sprawy
Opis przedmiotu zamówienia Termin składania ofert
2017-08-25
29/PN/D/2017

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej kompaktowych węzłów wymiennikowych oraz wykonanie na jej podstawie i dostawę kompletnych kompaktowych węzłów wymiennikowych wg załączonych do niniejszej specyfikacji warunków technicznych wykonania kompaktowych węzłów wymiennikowych i załączonego schematu technologicznego węzłów.

Ogłoszenie o zamówieniu
plik typu pdf.gif (75.7 kB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
plik typu pdf.gif (141.5 kB)
Załącznik nr 4
plik typu pdf.gif (83.0 kB)
Załącznik nr 5
plik typu pdf.gif (45.0 kB)
Załącznik nr 6
plik typu pdf.gif (473.3 kB)
Informacja - wykaz ofert
plik typu pdf.gif (51.3 kB)
Wynik postępowania
plik typu pdf.gif (274.6 kB)
2017-09-05
2017-09-01
30/PN/RB/2017

Przetarg nieograniczony polegający wykonaniu robót budowlanych przebudowy oraz termomodernizacji elewacji zachodniej budynku hali warsztatowej oraz budynku zaplecza techniczno-biurowego w Białej Podlaskiej przy ul. Pokoju 26 w podziale na dwie części: część I -wymiana stolarki część II -docieplenie ścian

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ
plik typu pdf.gif (196.6 kB)
Załącznik nr 4
plik typu pdf.gif (8536.2 kB)
Załącznik nr 5
plik typu pdf.gif (74.5 kB)
Załącznik nr 6
plik typu pdf.gif (117.2 kB)
Wynik postępowania
plik typu pdf.gif (70.7 kB)
2017-09-12
2017-09-18
33/PN/RB/2017

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Ogłoszenie o zamówieniu
plik typu pdf.gif (281.4 kB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
plik typu pdf.gif (470.9 kB)
Załącznik nr 5
plik typu pdf.gif (3621.9 kB)
Załącznik nr 6
plik typu pdf.gif (4472.7 kB)
Projekt
plik typu pdf.gif (58818.2 kB)
2017-09-27
2017-09-15
31/ZO/RB/2017

Przetarg w formie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji budynku wymiennikowni W-6.1 przy ul. Z. Augusta w Białej Podlaskiej.

Ogłoszenie o zamówieniu
plik typu pdf.gif (367.9 kB)
Załącznik
plik typu pdf.gif (76.6 kB)
2017-09-28