INFORMACJE O PRZETARGACH

Uchwała Nr 9/2017 z dnia 2017-07-01. w sprawie: Regulaminu wewnętrznego zamówień niepodlegających ustawie "Prawo zamówień publicznych".
plik typu pdf.gif (259.0 kB)
Regulamin wewnętrzny zamówień niepodlegających ustawie "Prawo zamówień publicznych"
- załącznik do Uchwały nr 9/2017 z dnia 2017-07-01
plik typu pdf.gif (242.8 kB)
  

Data
Numer sprawy
Opis przedmiotu zamówienia Termin składania ofert
2017-10-10
32/ZO/U/2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na:

  • opracowanie kompletnej dokumentacji oraz kompleksowe przeprowadzenie procedury przetargowej wyboru wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.)
    oraz
  • opracowanie kompletnej dokumentacji oraz kompleksowe przeprowadzenie procedury przetargowej wyboru inżyniera kontraktu w oparciu o zasadę konkurencyjności.

    zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5 MW+12MW) w Białej Podlaskiej" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie: 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.
Ogłoszenie o zamówieniu
plik typu pdf.gif (687.1 kB)
Odpowiedź na pytanie
plik typu pdf.gif (132.1 kB)
Odpowiedź na pytanie
plik typu pdf.gif (173.8 kB)
Informacja - zmiana terminu składania ofert
plik typu pdf.gif (44.5 kB)
Wynik postępowania
plik typu pdf.gif (63.5 kB)
2017-10-31
2017-11-08
38/OoZ/D/2017

Przetarg w formie zapytania ofertowego na dostawę pomp produkcji Grundfos

Ogłoszenie o zamówieniu
plik typu pdf.gif (283.0 kB)
2017-11-17