Średnie temperatury zewnętrzne

Warunki meteorologiczne, w tym temperatura powietrza, nasłonecznienie, wiatr są głównymi czynnikami wpływającymi na wahania zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania pomieszczeń. Największy wpływ na zużycie ciepła ma temperatura powietrza zewnętrznego, która podlega zmianom dobowym i rocznym.
Wykres miesięcznej temperatury zewnętrznej w miesiącach grzewczych w latach 2011-2014 dla Białej Podlaskiej pokazuje duże różnice występujące w poszczególnych latach. Na przykład najniższa średnia temperatura lutego wystąpiła w 2012 r. (-8oC) a najwyższa w 2014 r. (0,3oC). Stąd zużycie ciepła na c.o. budynku w lutym 2014 r. było niższe niż w lutym 2012 r.


Kolejne wykresy pokazują średnie miesięczne temperatury zewnętrzne w miesiącach grzewczych w latach 2011-2013.
Informacja o strukturze paliw pierwotnych wykorzystanych do produkcji ciepła oraz o ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza


Realizując obowiązek wynikający z art. 116 ust. 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej informuje że, łączna ilość ciepła dostarczona do sieci ciepłowniczej Białej Podlaskiej w 2016 r. wyniosła 569785 GJ w tym:

  • 0% ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii,
  • 0% ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów,
  • 0% ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci w 2016r.

 

Struktura zużycia paliw pierwotnych do produkcji ciepła w latach 2007-2016
Rodzaj paliwa Zużycie paliwa
[%]
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Węgiel kamienny 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Gaz ziemny - - - - - - - - - -
Olej opałowy - - - - - - - - - -
Inne - - - - - - - - - -


Zestawienie ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza z produkcji ciepła
w latach 2010-2016
Rodzaj zanieczyszczenia Wielkość emisji zanieczyszczenia
[Mg/rok]
Emisja dopuszczalna
[Mg/rok]
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2013-2016 2010-2012
Dwutlenek siarki 114,61 126,60 188,30 200,30 187,50 171,60 187,76 473,00 670,55
Dwutlenek węgla 67356 60535 61942 66690 66334 62892 70013 - -
Tlenek węgla 24,44 30,80 34,10 64,50 10,90 50,53 15,98 - -
Tlenki azotu 93,57 88,10 88,10 100,50 112,71 85,19 87,17 162,60 225,209
Pyły 36,83 48,50 50,90 44,80 48,49 43,52 32,66 144,00 308,117


Zestawienie ilości zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza z produkcji ciepła
w latach 2007-2009
Rodzaj zanieczyszczenia Wielkość emisji zanieczyszczenia
[Mg/rok]
Emisja dopuszczalna
[Mg/rok]
2009 2008 2007
Dwutlenek siarki 191,79 173,73 172,25 623,439
Dwutlenek węgla 64469 62791 67333 -
Tlenek węgla 9,82 32,20 133,7 -
Tlenki azotu 79,82 79,36 115,5 160,528
Pyły 39,23 17,53 49,97 281,281