Inwestycje

2016r.

Przebudowa sieci ciepłowniczej napowietrznej od komory K I w kierunku ul. Sidorskiej (do centrum handlowego EPI)

Powyższa inwestycja polegała na wymiana sieci napowietrznej na sieć preizolowaną o znacznie lepszej izolacyjności umieszczoną w gruncie, co pozwoliło na ograniczenie strat energii na przesyle oraz zwiększyło bezpieczeństwa dostaw ciepła. Ograniczenie strat energii na przesyle wpłynęło na zmniejszenie emisji do powietrza CO2, CO, NOx, SO2 i pyłów.

Zadania dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

2015r.

  • Przebudowa systemu zasilania w energię cieplną w obrębie wymiennikowni W-4-1 ul. Terebelska 80 w Białej Podlaskiej.
  • Przebudowa systemu zasilania w energię cieplną w obrębie wymiennikowni W-10-1 ul. Okopowa w Białej Podlaskiej
W wyniku realizacji powyższych inwestycji nastąpiła wymiana sieci kanałowej na sieć preizolowaną o znacznie lepszej izolacyjności z jednoczesną optymalizacją średnic i tras przebiegu, co pozwoliło na ograniczenie strat energii na przesyle oraz wpłynęło na zmniejszenie emisji do powietrza CO2, CO, NOx, SO2 i pyłów.
Zadania dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

2013r. - Budowa kotła WR 12 MW

W 2013 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej zrealizowało inwestycję p.n. "Budowa kotła WR o mocy 12 MW wraz z wyprowadzeniem mocy do sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotła parowego CR-2,5".

Powyższe przedsięwzięcie pozwoliło na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w postaci SO2, NOx, CO2, CO oraz pyłów, jak również zwiększyło bezpieczeństwo energetyczne miasta.

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie