PROFIL DZIAŁALNOŚCI

  Przedsiębiorstwo prowadzi działalność na terenie miasta Biała Podlaska w zakresie produkcji, przesyłu, przetwarzania energii cieplnej dla potrzeb:
  • komunalnych - ciepło grzewcze i produkcja ciepłej wody użytkowej,

  Realizujemy dla potrzeb własnych oraz w formie usług:
  • obsługę inwestorską i doradztwo technologiczne w zakresie przedsięwzięć ciepłowniczych
  • wykonawstwo nowych instalacji i sieci
  • remonty urządzeń ciepłowniczych i usługi warsztatowe
  • usługi transportowo - sprzętowe
  • analizy laboratoryjne węgla w zakresie oznaczania wartości opałowej popiołu i siarki całkowitej
  • wymianę baterii w ciepłomierzach.
  Poprzez stałą modernizację systemu ciepłowniczego zmierzamy do obniżenia kosztów własnych oraz zmniejszenia emisji substancji szkodliwych dla środowiska.

Polecamy swoje usługi !